Styrelsen för Hargs Bruk AB har utsett Jakob Tufvesson till ny VD i bolaget. Jakob Tufvesson arbetar för närvarande som Gårdsmästare för Hargs Bruk AB och kommer att övergå i sin nya anställning 2019-08-20.

Jakob har mångårig erfarenhet från praktiskt lantbruk och har på ett föredömligt sätt startat upp och utvecklat Hargs Bruks ekologiskt KRAV-certifierade dikoproduktion till att idag omfatta ca 700 nötkreatur fördelade på två driftställen. Jakob har lyckats förena målet att bevara en kulturmiljö av beteshagar och ett öppet landskap med ett effektivt och lönsamt lantbruk.

  • Carl Henric Kuylenstierna, Hargs Bruks ordförande, säger att styrelsen för Hargs Bruk är mycket nöjd med att rekrytera Jakob Tufvesson som verkställande direktör till bolaget. Jakob har en gedigen kunskap om Hargs Bruk och vi känner att förvaltningen av såväl lantbruk som bolagets skogar och bostadsfastigheter kommer att hamna i mycket goda händer.

 

IMG_4724
Jakob Tufvesson, tillträdande VD