Den 5e december var en stor dag för Harg då Carl G Beck-Friis, den förra ägaren av bruket, skulle ha fyllt 100 år gammal.

 

Han firades den 6e december genom att dela ut pengar från hans egen stipendiefond till 10 stipendiater i Herrgården.

 

Stipendiefonden startade han i samband med sin 70-årsdag då han undanbad sig alla gåvor och istället önskade bidrag på sin nystartade fond.

Carl G Beck-Friis stiftelse för naturvård och hembyggdskultur har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning med inriktning på natur- och kulturminnesvård, konst, litteratur och musik.
Stiftelsen ska medverka till att bevara och restaurera kulturhistoriskt värdefulla föremål och byggnader.
Den bidrar även med bidrag och stöd till författare till vetenskaplig litteratur, historieforskning, museiverksamhet mm. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att stödja och uppmuntra barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsföreningar, även skytteföreningar.
Vi delar endast ut bidrag till stipendiater med geografisk anknytning till Östhammars kommun.
Den 6e december delade vi ut 380 000 kr till följande 10 stipendiater:
Söderögårdens Bygdegårdsförening
Orangeriträdgården i Österbybruk
Opera i Österbybruk
Roslagens Träningsverk
Carl Sjögren
Granhälla Bygdegårdsförening
Caroline Wahlberg
”Konst vid havet”, KRO Uppsala
Musikensemblen Legato
Föreningen Konstkraft
IMG_4565 Tårtan Leo lundin dragspelare Stipendiater Harg 2