I vår produktion är kalvningarna det viktigaste. För att på bästa möjliga sätt sköta korna när de kalvar och för att optimera arbetsbelastningen i stallen har vi kalvningar två gånger om året under två månader. Vi har precis avslutat höstkalvningarna då 120 kalvar föddes. Nu är det några lugnare månader när kalvarna är stora nog att klara sig utan människo-tillsyn alla dygnets timmar. Sedan drar det igång med vårkalvningar igen från den 1a mars.

För att kunna ha uppdelade kalvningar blir det till att tjuren endast får träffa korna under två månader på vintern och två månader på sommaren. Därför satte vi in tjurarna till kommande höstkalvare nu under januari och februari. Det är spännande för både tjur och kor eller kvigor när de ska lära känns varandra och vi kan tydligt se nyfikenheten hos korna/kvigorna och hur tjuren vill visa upp sig trots en lite lättare förvirring över var han hamnat.

Tjur vinter 17 nr 2  Tjur vinter 17 nr 3  Tjur vinter 17 nr 4  Tjur vinter 17