Miljö & Natur

Uthålligt bruk av skog, mark och vatten har under århundraden varit en ledstjärna för Hargs Bruk. Vi brukar, bevarar och utvecklar både kultur- och naturmiljövärden samtidigt som vi genererar avkastning och värdetillväxt.

Genom en kombination av ekologisk landskapsplanering, anpassade skötselmetoder och generell hänsyn bidrar skogen till att Hargs Bruks naturvårdsambitioner nås. Hur skogarna brukas, påverkas av ramar i skogsvårdslagstiftningen samt våra skogscertifieringar FSC® och PEFC™.

  • I linje med vår certifiering enligt FSC®, Forest Stewardship Council®, skall skogsbruket på det egna skogsinnehavet bedrivas i enlighet med FSCs principer och kriterier. Licensnumret för vårt FSC-certifikat är FSC-C023846.
  • Vårt skogsbruk är också certifierat enligt PEFC™, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, och vårt skogsbruk skall bedrivas enligt PEFCs kriterier för ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk