Miljö & Natur

Uthålligt bruk av skog, mark och vatten har under århundraden varit en ledstjärna för Hargs Bruk. Vi brukar, bevarar och utvecklar både kultur- och naturmiljövärden samtidigt som vi genererar avkastning och värdetillväxt.

Genom en kombination av ekologisk landskapsplanering, anpassade skötselmetoder och generell hänsyn bidrar skogen till att Hargs Bruks naturvårdsambitioner nås. Hur skogarna brukas, påverkas av ramar i skogsvårdslagstiftningen samt våra skogscertifieringar FSC® och PEFC™.