Skog

Skogen är ryggraden i dagens Hargs Bruk AB och har så varit sedan bruket grundades. I början användes skogen främst för kolframställning till järnindustrin, men idag används skogen till sågtimmer, massaved och energi.

Vi bedriver ett aktivt och rationellt skogsbruk, där GPS, GIS och IT är lika mycket en självklarhet på kontoret som ute i maskinerna.

Skogsorganisationen förvaltar och sköter 20 000 ha produktiv skogsmark, som har en tillväxt på över 100 000 m3sk (skogskubikmeter). Allt virke som levereras från oss är sedan 2002 certifierat.

Fördelningen mellan gallring och slutavverkning är ungefär 2/3 slutavverkning och 1/3 gallring. I allt avverkningsarbete anlitar vi entreprenörer.

De fastställda avverkningsvolymerna är framtagna genom noggranna inventeringar, som legat till grund för avverkningsberäkningar. Att låta avverkningsberäkningar ligga till grund för den strategiska och operativa planeringen för skogsbruket, har en lång tradition här på Harg. Den första avverkningsberäkningen genomfördes 1934 och därefter har nya gjorts med 10-15 års intervaller.