1. Hargs Bruk bildades 1668 men när bildades det säteri som Gustaf Stenbock köpte och som var ursprunget till Hargs Bruk
  1. 1608
  2. 1638
  x. 1659
 2. Det nuvarande Brukskontoret inleddes till kontor i början på 1650-talet, men vad var det innan?1. Bostad för kassören, den sk. Kassörsbostaden
  x. Bostad för Bruksförvaltaren
  2. Gästgiveri
 3. När byttes Hargs Godsförvaltning AB namn till Hargs Bruk?1. 2006
  x. 1996
  2. 2010
 4. Erik Oxenstierna (Simones äldsta släkting som ägt Hargs Bruk) köpte Hargs Bruk 1730. Hur många släktled har passerat sedan dess?1. Simone är 9e generationens ägare
  x. Simone är 8:e generationens ägare
  2. Simone är 7e generationens ägare
 5. De uppländska Vallonbruken nådde sin höjdpunkt på 1880-talet. 1918 föll priserna på valsat stångjärn kraftigt och Lancashiresmedjan i Harg blev olönsam. När kom Vallonsmidet att helt avvecklas på Hargs Bruk?1. 1921
  x. 1937
  2. 1931
 6. Sommaren 2002 brann Löhammar ladugård ner. Den ersattes med en ny (nuvarande) ladugård på 4 000 kvm. Vilket år stod den nya ladugården färdig?1. 2005
  x. 2010
  2. 2008
 7. Hösten 1981 var Kungen bjuden på älgjakt hos Carl Beck-Friis. Kungen fällde då en ”Guldälg på 303 poäng”. Denna höst inträffade även en annan remarkabel incident med koppling till denna jakt, vilken?1. Kungen och Silvia ”klickade” och förlovade sig
  x. Kungens gevär, CG 1900, klickade för första gången
  2. En u-båt gick på grund (Kungen fick telefonsamtal om detta under jakten på Hargs Bruk)
 8. År 1952 började senaste stora restaureringen av Hargs kyrka. Den återinvigdes av Ärkebiskop Yngve Brilioth, assisterad av 11 präster, på S:t Nicolaidagen den 6e december 1953. Vilken enskild insats var speciellt utmärkande i renoveringsarbetet?1. De dragiga 1-glasfönstren byttes till moderna 2-glasfönster
  x. Kyrka-orgeln kompletterades med moderna tryckluftsaggregat
  2. De ursprungliga medeltida vägg- och takmålningarna restaurerades och blev synliga för första gången sedan 1750 (då de målades över)
 9. Joachim Beck-Friis (1856-1927) älskade kräftor. Om han inte fick sin dagliga ranson om 7-9 kräftor blev han ”kinkig”. Många av de kräftor han åt fiskades i Hargån där de var ovanligt stora. Varför var de så stora just där?1. Carl Joachim hade där planterat in amerikanska ”jättekräftor”
  x. De matades frekvent med slaktavfall från det närbelägna slakteriet
  2. Källan som mynnar ut från åsen strax om Rörbron hade och har mycket kalkhaltigt vatten som gynnade kräftorna.
 10. Varför sparades Hargs kyrka när ryssarna brände och skövlade Hargs Bruk år 1719?1. De försökte men blev för fulla på nattvardsvinet
  x. Kyrkoherde Anders Hessling och bokhållaren på Hargs Bruk, Andreas Säman, lyckades med list och falskkassakista avleda ryssarnas försök att bränna kyrkan
  2. Tsar Peter hade bestämt att inga kyrkor skulle brännas.