Lantbruk

Lantbrukets huvudinriktning nötköttsproduktion. Halva året går våra kor och kalvar utomhus på Hargs Bruks naturbetesmarker. Under vinterhalvåret går de i lösdrift i våra ladugårdar och äter då gräs och hö som vi odlat på våra marker. Vi har två ladugårdar som rymmer ca 500 kor. Vi bedriver lantbruk på 1300 ha där vi odlar spannmål på 200 ha, vall (foder) på 250 ha, 100 ha är träda och viltåker. Resterande 750 ha är betesmark.

Vårt mål är att producera nötkött av högsta kvalitet genom ekologisk drift med bästa möjliga förhållanden för våra djur.