Jaktmark Erbjudes

Hargs Bruk erbjuder två jaktområden för arrende söder om Harg, öster om väg 76 (se bifogade kartor), från och med 1 Juli 2017. Jakten upplåts med 1-åriga avtal med möjlighet till förlängning årsvis.

Markerna är ca 1250 ha vardera och de består av fem väl etablerade såtar med ca 14 befintliga jakttorn per såt. Markerna hyser höga viltstammar av vildsvin, rådjur, älg och hare. Områdena består till största delen av skogsmark med inslag av åker och bete.

På båda områdena finns tre inarbetade foderplatser för vildsvin, med möjlighet att förvärva befintliga foderautomater och vak kojor.

Bifogad anbudsblankett skrivs ut, fylls i och skickas till Hargs Bruk senast 15 februari 2017 (adress finns på anbudsblanketten). Exempel på kontrakt skickas ut vid förfrågan.
Kontaktperson för frågor är Fredrik Landström på 0173-88776 eller fredrik.landstrom@hargsbruk.se

anbudsblankett

Kartor

jaktmark-1

jaktmark-2

vildsvin

bockar