Vi söker en Skogschef med bred branschkunskap som ska ha fokus på att driva, utveckla och expandera verksamheten framåt! Är du den vi söker?

Denna tjänst är nu tillsatt!

Skogen är ryggraden i företagets verksamhet och intäkterna från sågtimmer, massaved och energived svarar för 70 % av vår omsättning. Vi bedriver ett rationellt skogsbruk på 18 000 ha produktiv skogsmark med en årlig tillväxt om 120 000 m3sk och en årlig avverkning om ca 90 000 m3fub. Vi är certifierade både enligt FSC och PEFC. Att låta avverkningsberäkningar ligga till grund för den strategiska och operativa planeringen för skogsbruket har en lång tradition på Harg.

Din roll

Som Skogschef kommer du att bli en nyckelspelare i vår organisation. Det blir din roll att ta det övergripande ansvaret för hela flödet från markberedning till slutavverkning, från avverkningsberäkning till virkesförhandlingar. I rollen som Skogschef förväntas du utveckla processer, rutiner och arbetssätt. Du har budget- och resultatansvar för skogsavdelningen, ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD. Till din hjälp har du en medarbetare som har det operativa ansvaret för gallring och slutavverkning.

Dina operativa arbetsuppgifter omfattar även planering, genomförande och uppföljning av skogsvården. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du fördelar din tid mellan administration och närvaro i fält.

Vad erbjuder vi dig?

Du erbjuds en utvecklande roll med stora möjligheter att påverka den framtida skogliga verksam-heten i ett ekonomiskt starkt och stabilt företag.

Vi har möjlighet att erbjuda tjänstebostad och ser det som positivt om du väljer att bo i Harg. Det finns goda möjligheter till ett rikt friluftsliv, speciellt för dig som gillar jakt, fiske, hav och natur.

Vem är du?

Du har en relevant skoglig utbildning (jägmästare, skogsmästare eller motsvarande) samt minst 5-10 års erfarenhet från en liknande ansvarsroll inom skogsnäringen. Du har sinne för affärer, en strategisk förmåga, ett analytiskt sinne och vana från mer komplexa förhandlingar. Ditt ledarskap är tydligt och konsultativt. Du är kommunikativ och prestigelös samt har en vilja och förmåga att utveckla och vara drivande. Du inspireras av att vara operativt delaktig i en verksamhet som är både traditionsrikt förvaltande och utvecklingsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Har du frågor som rör tjänsten kontaktar du VD Jakob Tufvesson, tel 070 – 654 11 87.

I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryteringskonsult Mikael Kjällbring. Din ansökan med personligt brev och meritförteckning skickar du till mikael@carbonado.se. Skriv ”Skogschef” som mailrubrik.
Vi vill ha din ansökan senast den 12 september.

Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag – så tveka inte att ansöka redan idag!