Park

Bruksmiljön är viktig för oss på Hargs Bruk. Det har under århundraden varit en plats att arbeta på och leva i. Vår parkavdelning har en viktig uppgift att fylla. Vi strävar efter att bevara och samtidigt varsamt utveckla vår bruksmiljö precis som vi gör med våra fastigheter.

Vi hoppas att våra besökare och hyresgäster trivs och uppskattar miljön lika mycket som vi gör. Under sommarhalvåret erbjuder vi sommarjobb till ungdomar i bla. parkarbete där man får hjälpa till att klippa gräset, trimma med röjsåg och hålla efter staket genom målning.