Hargs Bruks skogsverksamhet har sedan många år varit certifierade med PEFC och FSC-märkningen. Dessa certifieringssystem skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Tidigare var vi certifierade under Skogssällskapets paraply men sedan 2016 går vi under BillerudKorsnäs.

Syftet med både intern och extern revision av PEFC och FSC är att gå igenom de rutiner vi har kring deras kriterier. Dessa revisioner görs en gång om året.

I måndags hade vi det första externa revisionen under BillerudKorsnäs paraply, den genomfördes av revisionsbyrån SGS. Från SGS kom två personer som på förmiddagen gick igenom papper och kontorsarbete för att efter lunch ha en eftermiddag i skogen.

Under eftermiddagen besöktes hyggen och föryngringar, maskinlag på gallringsbestånd och så vi gick över vår Ekologiska Landskapsplan, ELP på Christineholm. Med en ELP menas att vi ska planera landskapet utifrån de naturvärden vi har och hur vi kan förstärka dem. Just på Christineholm finns ett fantastiskt betespräglat Eklandskap, så kallade Ekbackar. Vårt mål är att kunna bevara de stora Ekar som finns och samtidigt gynna de yngre som är på tillväxt och utgör nästa generations ekar – om ca 300 år!