Hargs Bruk har ungefär 480 fastigheter som vi förvaltar. Av dessa är ca 80 permanentbostäder och ca 100 är fritidsboende. Vi har en fastighetsavdelning som jobbar med att renovera och rusta upp de bostäder vi har så att standarden ska vara hög och för att våra hyresgäster ska trivas.
Rrustningsarbeten har inletts av våning två i Brukshandeln och  av Gulstugan för framtida uthyrning. Framöver kommer även en del bostäder att säljas.

I dagsläget finns tyvärr inga bostäder lediga för uthyrning.